BAHLASTI OMPEHDA CAMP - HUNGARY
Do What Do Will

 


» LIBER LIBRI «

LIBER XVII

LIBER XVII
vel IAO

- A Szent Csókok Könyve -

A.A.

A∴A∴ Publication in Class D

Egy titkos instrukció

Az a legjobb, hogyha ezeket az instrukciókat egyenes az Adeptus adja át Diáknak. Ez a könyv azon őszinte aspiránsoknak szól, akik kész útmutatás nélkül beavatott tapasztalattal rendelkeznek az IAO formulával kapcsolatban1 vagy amennyiben a diák rendelkezik a kígyó erejével, úgyszintén hasznosnak fogja találni ezen útmutatást.

Három kulcsa van ezen tudománynak. Minden esetben éhesen és lopakodva kell megközelítenie az oltárt. Lótuszvirágokkal kell imádnia azt az oltárt, sorban megcsókolva a virágokat, meglocsolnia őket édes-gyengéd csókokkal és beléjük kell lehelnie az Isteneinek Erőteljes neveit. A virágok így fognak virágozni, továbbá nektárt és illatokat ontani magukból. És így a Legszentebb Dicsőség Urai megtisztíttatnak. Igen! És látni fogja egy új univerzum kezdetét, ami a Legszentebb Szentség Legkirályibb Pecsétje.

Három kulcs van és három módja ezen kulcsok keresésének: a Harmat akkumulálása, A Pálca átformálása, és a Csillag Csendje.

A Mágus először a Mennyhez legközelebbi Lótuszt kezdi el imádni. Eztán sorban imádni fogja az összes virágot, lángra lobbantja őket, egészen a földhöz legközelebb esőig. Ezt inspirálja, hívogatja, hogy annak szirmai megnyíljanak és ragyogjanak, mint egy kis csecsebecse egy leány tejszínű tenyerében; és ezen virág harmata olyan lesz majd, mint a Méz és a Citrus.

A Mágus kívánsága egy megtisztított és felszentelt erő koncentrálása, amely a Kör Lótusznál kezdődik, mely Szent a Kígyónak és a Lángnak, úgy imádva azt, mint ahogy az előzőleg ki lett fejtve, felajánlva a Leghatalmasabbnak és a Legszentebbnek, látva az ő 1,000 nevét. Ezáltal az Akarat Oszlopa fel lesz kenve a virágok olajával. Így lesz a Pálca átformálva és felkészítve, telve vibráló erővel kész a Legfinomabb Imádatra. A Mágus jól teszi, ha sokáig tanyázik ebben az energiában, felduzzasztva azt, amíg arra nem vágyik, hogy elengedje.

Ezen második módszernek van egy speciális körülménye. Ha az évszak a hold kielégítését kívánja, ajánlja fel neki a legtitkosabb áldozatát. Tartsa fel a felajánlást és az erőt, amíg a köre ki nem teljesedik, ha úgy akarja, amíg egy oroszlán üvöltése nem hallatszik, és akkor a Mágus vissza lesz taszítva ezen munka kezdetéhez.

A Mágus belép a legszentebb közösségbe az Univerzummal ezen Dicsőség által. Szülessen meg és részesüljön ezen Fényből. Szépítse meg önmagát is a virágokkal. Ez után ismét imádnia kell az oltár virágait, hogy a saját virágai rezonáljanak vele; azok is megtöltődnek Isten Leheletével. Ezt addig folytassa, amíg a Szent Hatágú csillag meg nem kovácsoltatik. Ezért a Mágus Szája megtelik Isten fényével és csöndben lesz. Így pedig az oltár is csöndben lesz, igen, és a templom is, hiszen ez minden dolgok születése és halála. Ezen Szent Dicsőség Mesterei Lássák meg: ezen pecsét csupán kulcsa az ennél magasabb Misztériumoknak.

Erről a Misztériumról pedig nem mondok semmit, csak hogy csukja be ezen könyvet a következő szóval: I A O.

 


Notes:

[1] Lásd még: LIBER ABA {Book 4} – 3. rész – Mágia Elméletben és Gyakorlatban – 5. fejezet – „A IAO formulája”.

 


Proof read and edited by Frater D.M.T.

Fordítás: Frater A.S. - Bahlasti Ompehda O.T.O. (Hungary, Anno Vii)

(LIBER XVII vel IAO - angol nyelvű verzió)VISSZA A KÖNYVTÁRHOZ

Thelema

 

2014-2019 © O.T.O. Hungary